Velkommen til Allday.dk

 

 

 

 

Startside

Bestil her

Kundens historier

Produkterne

Produkt Galleri

Kropspleje

Mail & Gæstebog

MLM Mulighed

Web Design

Web Master

Links

 

 

 

English

 

Beslut dig til Networking:

Brug hvert et brev du, skriver
Hver en samtale, du fører
Hvert et møde, du deltager i
Til at udtrykke dine overbevisninger og dine drømme

Fortæl andre hvilke visioner og ønsker du har for verden Network med kærlighed Network med sjæl.

Du er kernen i et netværk.

Du er verdens centrum.

Du er en fri, uendelig kraftfuld kilde af liv og godhed - Bekræft det - Udspred det - Udstrål det - Tænk på det dag og nat

Og du vil se miraklet ske:
Dit eget livs storhed.

I en verden fuld af magtfulde mænd, medier og monopoler Og af fire en halv milliarder enkeltpersoner

Er networking den nye frihed Det nye demokrati En ny form for lykke.
 

GNLD Skriver:

NÄTVERKSMARKNADSFÖRING (MLM)

- En bra extrainkomst!
- En bättre livsstil och ett friskare liv!
- Att kunna förverkliga dina drömmar!
- Att trygga din framtid för dig och din familj!
- Du bestämmer själv hur mycket tid du lägger ner!

Har Du någon gång rekommenderat en restaurang, film, bok eller någon annan produkt Du tyckt varit bra?
Detta kallas för "mun till mun" marknadsföring, och det är det mest effektiva sättet att marknadsföra en produkt eller tjänst. Du har säkert gjort detta i många år, men har Du någonsin fått betalt för det?

Som återförsäljare inom GNLD driver du ett eget företag men är aldrig ensam. GNLD är din affärspartner och ger dig stöd i form av utbildning, träning, konferenser och försäljningshjälpmedel. Du är din egen chef och väljer själv hur mycket tid du vill satsa och när du vill arbeta. När du arbetar som återförsäljare kan du i högsta grad själv påverka din verksamhet i den takt som du själv önskar. Försäljning och vinst ökar i takt med att organisationen växer men du behöver inte vänta tills den blivit stor. Redan från början ser du hur ansträngningarna ger resultat.

Kontakta oss så får du veta mer!

Med hjärtliga hälsningar

GNLD team


----------------------------------------------------------------------------------

In English

Decide you for Networking:

Use every letter you write
Each one conversation, you lead
Each meeting, you are in
To express your beliefs and your dreams

Tell people what the vision and want you to the World Network of love Network with soul.

You are at the core of a network.

You are the world's center.

You are a free, infinitely powerful source of life and goodness - Confirm it - spread it - Display of it - Think of it day and night

And you will see the miracle happen:
Your own life greatness.

In a world full of powerful men, and media monopolies And four and a half billion individuals

Is networking the new freedom the new democracy A new form of happiness.

GNLD Writes:
Network Marketing (MLM)
- A good extra income!
- A better lifestyle and a healthier life!
- To be able to realize your dreams!
- To secure your future for you and your family!
- You decide how much time you spend!
Have you ever recommended a restaurant, movie, book or any other product you thought was good?
This is called the "mouth to mouth" advertising, and it is the most effective way to advertise a product or service. You've certainly done that for many years, but have you ever been paid for it?
As a dealer in GNLD, you run your own business but is never alone. GNLD is your business and give you assistance in the form of education, training, conferences and sales facilities. You are your own boss and choose how much time you want to bet and when you want to work. When you are working as distributor, you can greatly affect your own business at the pace you want. Sales and profits are increasing as the organization grows, but you need not wait until it has been great. From the outset, you see how the effort produces results.
Contact us to find out more!
With warm greetings
GNLD team

Copyright©allday2004